Charly Luske reikt lespakket Kids in actie tegen online pesten uit

Photobucket

In de Week tegen Pesten reikt Charly Luske op donderdag 7 februari aan de directeur van Basisschool de Helmerhoek in aanwezigheid van de leerlingen van groep 5 tot en met 8 het lespakket Kids in actie tegen online pesten uit.
Kinderen zijn de experts! Dat is het motto van het lespakket. De kinderen leren van elkaar wat er allemaal wel en niet mag online, wat de gevolgen zijn van online pesterijen, maar vooral ook wat er allemaal leuk is online! Het lespakket is ontwikkeld door Cyberpestendebaas.nl en Pestweb.nl.

Lespakket
Kids in actie tegen online pesten is een lespakket waarbij gedurende zes weken, de kinderen in de klas en thuis aan de slag gaan met opdrachten en groepsgesprekken. Ze gaan zelf op onderzoek uit en houden al hun bevindingen wekelijks bij in een persoonlijk “expert-logboek”. Door de groepsgesprekken leren de kinderen van elkaar wat er allemaal wel en niet mag online, wat de gevolgen zijn van online pesterijen, maar vooral ook wat er allemaal leuk is online! 
Op een positieve manier de online wereld benaderen, daar gaat het om.

Charly Luske
Charly Luske is zelf als kind gepest maar heeft dit voor zichzelf weten om te buigen tot positieve drive: “Pesten kan je de rest van je leven je gevoel van eigenwaarde ondermijnen. Door het gevoel te krijgen dat je er niet bij hoort, of dat je anders bent en daardoor niet in de normale samenleving past, kan het een self-fulfilling prophecy worden.
Het is heel moeilijk om daar op eigen kracht uit te komen, of om het een positieve draai te geven. Voor mij is het juist een goede drive om het uiterste uit het leven te halen, maar helaas is dat nog niet voor iedereen zo.” (bron: www.gepestmaartrots.nl)

OBS De Helmerhoek
OBS de Helmerhoek was een van de basisscholen waar het wetenschappelijk onderzoek dat ten grondslag ligt aan het lespakket heeft plaatsgevonden. Deze school vindt het pedagogisch klimaat heel belangrijk. De kinderen moeten zich veilig en geborgen voelen. Er zijn duidelijke afspraken over gedrag/omgaan met elkaar, het voorkomen van pesten en over de school- en klassenregels.

Uitreiking lespakket
Charly Luske zal het lespakket aanbieden aan de directeur en de leerlingen van OBS De Helmerhoek. Onderdeel van de uitreiking zal  onder andere een spel over online pesten zijn waarin de leerlingen kunnen laten zien dat zij de experts zijn. 
Ook zal Charly Luske vragen beantwoorden van leerlingen.

Initiatief van Pestweb.nl en Cyperpesten de Baas
Pestweb.nl is een expertisecentrum voor pesten ingesteld door het Ministerie van OCW. Zij is er voor leerlingen, hun ouders en leerkrachten die problemen ervaren op het gebied van pesten op school. Naast de website http://www.pestweb.nl is er voor alle doelgroepen een helpdesk middels chat, e-mail en telefoon.
Cyberpesten de Baas is een organisatie gespecialiseerd in de aanpak van online pesten. De
organisatie komt voort uit wetenschappelijk onderzoek. Naast onderzoek, verzorgen zij ouderavonden, workshops en trainingen gericht op het vergroten van kennis over en bewustwording van positieve en negatieve aspecten van internet. Voor meer informatie: http://www.cyberpestendebaas.nl.
Het lespakket is te bestellen via http://www.pestweb.nl.
Kijk hier voor een demo van het pakket:

©Persbericht afkomstig vannuit http://www.Pestweb.nl

Advertenties