Interview met internationale zangeres Melissa Graham (Solid Harmonie)

 photo album_solid_harmonie_front_zpsee3069d8.jpg

Kort geleden heb ik een kort interview gedaan over de email met internationale zangeres/songwriter Melissa Graham (allerrechtse van de foto hierboven). Ik heb haar vroeger één keer mogen ontmoeten en kwam pas op het idee om haar te interviewen voor mijn website tegen pesten. Ze heeft in de vroegere populaire meiden groep Solid Harmonie gezeten waaronder de groep velen grote hits had! Ik ben haar gaan vragen wat zei van pesten vind !

Hoe denk jij over pesten?

1- I cannot stand bullying of any kind. Bullies are often cowardly, insecure people. Bullies can have a devastating effect on people.

(1. Ik kan niet tegen pesten van welke aard ook. Pestkoppen zijn vaak laffe, onzekere mensen. Pestkoppen hebben een verwoestend effect op mensen.)

Ben je zelf gepest ?

2- I’ve been bullied. At school. Not for long as I told my Mum. She soon sorted it out and in fact the people that bullied me, became my good friends. Last Month someone apologised to me for being a bully!

2. Ik ben  gepest op school, niet voor heel lang, ik vertelde het aan mijn moeder . De school loste het snel op.  Later werden diegene die mij gepest hadden goede vrienden. En laatst heeft iemand zelfs zijn verontschuldigingen nog aangeboden voor zijn pesterijen.

Wat wil je zeggen tegen kinderen die gepest worden?

3- I would advise anyone who is being bullied to tell a responsible grown up, quickly. Bullying should not be tolerated in any way. This can often be sorted out quickly. Don’t suffer in silence.  You could also tell a teacher, parent or someone you trust.

( 3. Ik wil iedereen vertellen dat als je gepest word het zo snel mogelijk moet  vertellen tegen een volwassen iemand want pesten mag niet door de vingers worden gezien! Krop het niet op maar vertel het bijvoorbeeld aan jouw docent, ouders of iemand die je vertrouwd )

4. Wat wil je tegen kinderen zeggen die pesten? 

I think that the Children who bully, should take a minute and put themselves in the shoes of the victim..

Think how they would feel if it was them or their little sibling who was being bullied.

Also Children have committed suicide because of bullying. Would they like to be responsible for making another so unhappy? ‘Do onto others’.

(4.

Ik denk dat de kinderen die pesten zich eens moeten verplaatsen in de schoenen van het slachtoffer. Ze moeten zich eens inbeelden , wat als t nou hun broer of zusje was die gepest werd?

Veel kinderen plegen zelfmoord door pesterijen. En wie wilt dat op zijn geweten hebben om een ander zo ongelukkig mogelijk te maken?)

I HATE BULLYING!

Ik wil Melissa Graham bedanken voor haar medewerking aan dit interview wat ik een hele eer vind!

Hieronder nog een oude foto van vroeger van onze ontmoeting.

© @GlennEilbracht

 photo melissaglenn_zps7a108680.jpg

Advertenties