Cyberpesten onderzocht

 photo cyberpesten_zpsaed43638.jpg

Cyberpesten komt steeds vaker voor. In de leeftijd  15 jaar t/m 18 jaar blijkt  7% het slachtoffer geweest te zijn van pestgedrag op het internet .  

Dan kan je denken aan laster, stalken chantage maar ook bedreigingen.

Dit is gebleken uit een onderzoek van CBS, het centraal bureau voor statistiek. Maar ook blijkt eruit dat volwassenen zo nu en dan het slachtoffer zijn van cyberpesten 2% . Als zij naar de statistieken van het jaar 2012 kijken.

De meest voorkomende pesterij is laster over het internet. Dan kan je denken aan kwetsende teksten op profielen websites of het doorsturen van foto’s en roddels over het web.

4% geeft aan dat ze hier zelf mee te maken heb gehad in de leeftijd 15 t/m 18 jaar in t jaar 2012.

Het CBS geeft wel aan dat het online pesten vaker voorkomt bij meisjes dan jongens. Zij hebben de indruk dat meiden gemener kunnen zijn en het veel zuurder aanpakken terwijl jongens  het op een recht voor zijn raap manier doen.

Het zou om ongeveer 60.000 kinderen gaat die hiermee te maken hebben dat zijn er zo 2 tot 3 per klas.

Het is de eerste keer dat het CBS hier een onderzoek naar deed. Zij hebben jongeren ondervraagd vanaf 15 jaar maar ook volwassenen in welk opzicht zij zich gepest voelde over het internet.

Waarom er pas vanaf 15 jaar vragen werden gesteld aan de jongeren komt omdat er ook vragen naar voren kwamen over criminaliteit en het CBS wil daar geen jonge kinderen ermee betrekken. Maar dat wil niet zeggen dat beneden de leeftijd van 15 niet veel word cyber gepest.

Advertenties