Een meeloper ben jij dat?

Ben jij een meeloper?

Er zijn kinderen die niet merken dat er gepest wordt of ze willen het niet weten.
Meelopers zijn vaak bang om zelf slachtoffer te worden. Het kan ook zijn dat ze ‘stoer’ gedrag interessant vinden en denken daardoor populair te worden.

Of ze doen mee om hun vriendin of vriendje te behouden. Doordat deze kinderen mee pesten met een groep voelen ze zich niet zo erg verantwoordelijk voor wat pesten eigenlijk doet met het slachtoffer.
Als je niet mee doet aan het pesten, maar er wel naar staat te kijken voelt de pester zich sterker. Hij of zij denkt dan dat het leuk is en gaat gewoon door.

De pester voelt zich sterk door al die ‘kijkers’. Als andere kinderen het gepeste kind te hulp komen of tegen de pester zeggen dat hij moet ophouden, verandert de situatie wel. Het pesten wordt dan minder vanzelfsprekend, het is niet meer ‘gewoon’. Het helpt je bijvoorbeeld je leerkracht inlicht.

Ook je vader of moeder kunnen een belangrijke rol spelen. Ouders van kinderen die gepest worden en die dit probleem met de school of op de club willen bespreken, zijn emotioneel bij het onderwerp betrokken. Ouders van kinderen die niet direct bij het pesten zijn betrokken, kunnen meer afstand nemen. Daardoor zijn ze beter in staat om duidelijk te maken dat er iets aan het pesten gedaan moet worden.

Dit is ook in het belang van hun eigen kind. Als er in de omgeving van een kind gepest wordt, heeft het kind zelf ook last van een onveilige, onprettige sfeer in de groep of de klas. Vaak vinden de kinderen het heel vervelend dat er wordt gepest op school, maar willen ze ook niet als enige voor het gepeste kind opkomen.

Ouders kunnen hun kinderen dan adviseren om er met vriendjes of vriendinnetjes over te praten. Misschien durven ze samen iets te ondernemen naar de pesters of de leerkracht. Sommige kinderen hebben meerkans om gepest te worden dan andere kinderen.

De een word gepest vanwege zijn uiterlijk, hoe hij of zij eruit ziet, de ander word gepest vanwege zijn gedrag. kinderen die gepest worden doen vaak andere dingen dan de meeste kinderen. Ze zitten bijv. bij een andere sportclub, ze hebben een andere hobby of ze spelen een vreemd muziek instrument. Ze zijn goed in rekenen of een ander vak, en de ander juist niet. Ze doen andere dingen en daarom worden ze gepest.

Kinderen die gepest worden voelen zich vaak machteloos tegenover de pestkoppen. Ze zijn vaak bang en onzeker en kunnen zich daarom niet goed verdedigen. De pestkop heeft snel in de gaten welk kind hij kan pesten. Gepeste kinderen voelen zich vaak eenzaam en buiten de groep staan.